Vreemde Bijbelverhalen: vraag 1

Welkom bij deze speurtocht.
Je gaat speuren in de Bijbel naar wat onbekendere en soms wat vreemde verhalen…

Vraag 1:
Kijk dit filmpje:

Vraag 1a:
Is er in de Bijbel een verhaal over een vliegende boekrol? Ja of nee?
Vraag 1b:
Zoek het op via google, en schrijf op in welk bijbelboek je dit verhaal kunt vinden.


Schrijf je antwoord op, aan het einde van deze speurtocht kun je je antwoorden checken.