De Bijbel om je oren & Bijbel Basics

Welkom op deze website en deze speciale pagina voor jou als gebruiker van Bijbel Basics. Bij de verhalen over Daniël van Bijbel Basics is er iets leuks beschikbaar: De Bijbel om je oren. Dit is een hoorspel voor kinderen met spannende vertelling, checkvragen en aanstekelijke liedjes. Hieronder vind je de afleveringen die genoemd worden in het materiaal van Bijbel Basics. Veel luisterplezier!

ZONDAG 1 – DANIEL IN BABEL

Bij DANIEL IN BABEL horen aflevering 1 en 2 van De Bijbel om je oren.

Aflevering 1: Gevangen

In deze aflevering lijkt het leven van Daniël en zijn vrienden alledaags en gewoon. Ze spelen in hun boomhut, duiken in de rivier en doen wedstrijdjes. Dan zien ze in de verte een stofwolk…

Aflevering 2: Aanpassen of niet aanpassen?

Daniël en zijn vrienden komen aan als gevangenen in Babel. Alles is anders dan thuis. Ze krijgen Babels eten, Babelse namen en ze moeten Babelse boeken bestuderen. Het lijkt wel alsof het de bedoeling is dat ze zo snel mogelijk vergeten wie ze zijn en wat ze geloven. Maar daar bedenkt Daniël wat op.

Opdrachten voor tijdens of na het luisteren van aflevering 1 en 2:
– Laat de kinderen tijdens het luisteren tekenen wat ze horen.
– Maak een geluiden-hoorspel rondom eten. Welke tien geluiden kunnen jullie samen maken als het over eten en zo gaat? Neem de geluiden op met je telefoon (dictafoon) en maak samen een eet-hoorspelletje van een minuut, waarin iedereen even te horen is.
– Kijk hier voor meer opdrachten bij het hoorspel.

ZONDAG 2 – DE HAND OP DE MUUR

BIJ DE HAND OP DE MUUR horen Aflevering 9 en 10 van De Bijbel om je oren:

Aflevering 9: De hand op de muur (1)

Er zijn veel jaren voorbij gegaan en er is een nieuwe koning. Maar Daniël werkt nog steeds aan het hof van Babel. Koning Belsassar geeft een heel groot feest. Om indruk te maken op zijn gasten laat hij de speciale gouden bekers halen om uit te drinken. Het zijn bekers die vroeger zijn gestolen uit de tempel van Jeruzalem. Ze drinken eruit, en feesten maar door. Dan verschijnt er opeens een geheimzinnige hand die woorden op de muur schrijft. Belsassar trommelt zijn waarzeggers op om te horen wat de woorden betekenen. Maar zij begrijpen er niets van…

Aflevering 10: De hand op de muur (2)

Nadat de waarzeggers zijn weggestuurd komt de koningin, de moeder van de koning binnen. Ze spreekt de koning streng toe en laat vervolgens Daniël halen. Hij kon vroeger immers alle dromen van Nebukadnezar uitleggen en hij praat met God. Maar Daniël heeft geen vrolijk nieuws…

Opdrachten voor tijdens of na het luisteren van het hoorspel:
– Laat de kinderen tijdens het luisteren tekenen wat ze horen.
– Speel het verhaal uit met elkaar of maak er een kort filmpje van: over het feest, het schrift op de wand, de bange koning en gasten, en hoe er gereageerd wordt op Daniels uitleg.

Kijk op hier voor meer opdrachten bij het hoorspel.

ZONDAG 3 – DANIËL IN DE LEEUWENKUIL

Bij DANIEL IN DE LEEUWENKUIL horen aflevering 11 en 12 van De Bijbel om je oren.

Aflevering 11: De leeuwenkuil (1)

Darius is de nieuwe koning van Babel en Daniël is nog steeds een van de belangrijkste ministers van het land. Hij staat bekend als een betrouwbare en gelovige man die veel bidt en Darius is erg blij met hem. Maar de andere ministers en bestuurders zijn jaloers op hem en ze willen van hem af. Ze kunnen alleen niets slechts over hem ontdekken. Totdat ze een nieuwe wet bedenken…

Aflevering 12: De leeuwenkuil (2)

Volgens de nieuwe wet mag Daniël niet meer bidden. Maar Daniël praat altijd met zijn God, dus hij houdt zich niet aan deze nieuwe regel. Dat is precies waar zijn collega’s op hoopten. Ze betrappen hem…

Opdrachten voor tijdens of na het luisteren van het hoorspel:
– Laat de kinderen tijdens het luisteren tekenen wat ze horen.
– Pak de bijbel er nog weer bij en zoek in Daniël hoofdstuk 6 naar minimaal 5 verschillen met wat je net gehoord hebt. Schrijf ze op.
– Kijk op hier voor meer opdrachten bij het hoorspel.


De hele serie van Daniel horen? Of de nieuwste serie over Noach?